Termedia Publishing
aktualności


Polska Federacja Szpitali
2011-04-27
Zapraszamy dyrektorów szpitali do udziału w pierwszym spotkaniu w sprawie projektu utworzenia krajowej federacji szpitali w Polsce
„Polska Federacja Szpitali” – projekt


Na rynku ochrony zdrowia w Polsce brakuje organizacji zrzeszającej większość szpitali, działają tylko stowarzyszenia szpitali, pogrupowane według struktury organizacyjnej lub własnościowej. Szpitale zrzeszone w różnych organizacjach mają jednak ograniczony wpływ na system opieki zdrowotnej w naszym kraju. Brakuje wspólnej reprezentacji, oczywiście w zakresie spraw wspólnych dla szerokiej grupy szpitali niezależnie od ich organizacji czy własności.

Dzięki silnemu poparciu Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia (HOPE) z siedzibą w Brukseli nadarza się okazja do stworzenia liczącej się organizacji na rynku ochrony zdrowia w Polsce. W większości krajów UE istnieją wpływowe narodowe federacje szpitali. Z prężnie działającą Europejską Federacją Szpitali i Opieki Zdrowotnej regularnie konsultują się agendy unijne oraz rządy krajów sprawujących rotacyjną prezydenturę. Także w Stanach Zjednoczonych działa poważane Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali (American Hospital Association), z którym liczy się rząd federalny oraz instytucje ubezpieczeniowe.
Szpitale w naszym kraju, podobnie jak w wielu innych, mają wprawdzie różnych właścicieli oraz różną organizację, naczelnym zadaniem jest jednak prowadzenie działalności leczniczej przede wszystkim w warunkach stacjonarnych. Jest to znaczący sektor rynku opieki zdrowotnej.
W obliczu reformy ochrony zdrowia oraz systemu większościowego płatnika za usługi zdrowotne oraz w obliczu nieproporcjonalnie niskiego finansowania medycyny szpitalnej stworzenie federacji jako istotnego gracza jest właśnie teraz bardzo uzasadnione.
Organizacja federacji powinna być oparta na statucie stowarzyszenia, do którego należą osoby prawne – szpitale.
Federacja, działając na rzecz poprawy finansowania oraz organizacji całego rynku ochrony zdrowia, przyczyni się do polepszenia sytuacji poszczególnych szpitali, a w konsekwencji wpłynie na wzrost jakości opieki nad pacjentem. Koordynacja działań może istotnie przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentem.

Z tego względu proponowane są dwa spotkania organizacyjne podczas V Konferencji Hospital Management: Wyzwania 2011, która odbędzie się 7–8 czerwca w Warszawie. Na konferencji będą obecni przedstawiciele Europejskiej Federacji Szpitali i Opieki Zdrowotnej, którzy posłużą swoim doświadczeniem i wiedzą. Polska jest jedynym krajem UE, który do tej pory nie należy do HOPE, a utworzenie narodowej federacji umożliwi nam skorzystanie z pełnego wsparcia tej organizacji i w efekcie wpływ na organizację opieki zdrowotnej w naszym kraju z poziomu europejskiego. W przyszłości możliwa będzie współpraca także z pozaeuropejskimi organizacjami szpitali.

Do realizacji tego ambitnego projektu niezbędne będzie powołanie grupy zadaniowej, która opracuje statut oraz biznes plan, w tym w zakresie finansowania działalności federacji. Przewiduje się, że nawet niewielka w skali szpitala składka, np. w granicach kilkuset euro rocznie od szpitala o obrotach rocznych ok. 30 milionów PLN, powinna umożliwić skuteczne działanie federacji, efektywne kosztowo dla poszczególnych szpitali. Możliwe będzie również pozyskanie środków z rynku finansowego, od sponsorów oraz ewentualnie dofinansowania europejskiego. W przyszłości będzie szansa na uzyskanie przychodów także z działalności własnej, np. organizacja konferencji, szkoleń oraz akredytacja i audyty.

 
 
Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych
Wydawnictwo Termedia