english version
Termedia Publishing
o nas


Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym dyrektorów medycznych oraz liderów ochrony zdrowia.

Misja
Promocja roli dyrektora medycznego oraz nowoczesnego przewodnictwa medycznego w ochronie zdrowia.

Wizja
Dyrektor medyczny pełni kluczową rolę w organizacjach ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia funkcjonuje lepiej korzystając z metod nowoczesnego przewodnictwa medycznego.

Strategia
Zdefiniowanie roli i kwalifikacji dyrektora medycznego. Edukacja dyrektorów medycznych oraz innych decydentów ochrony zdrowia. Reprezentowanie i zorganizowanie dyerktorów medycznych. Popularyzacja koncepcji przewodnictwa medycznego w nowoczesnym zarządzaniu ochroną zdrowia.

 
 
Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych
Wydawnictwo Termedia